#buadesignstudio#outdoorfurniture#outdoorbench#bench#เก้าอี้สนาม#ม้านั่งสนาม#เฟอร์นิเจอร์สนาม#โต๊ะสนาม#เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง#buadesignstudio#outdoorfurniture#outdoorben#bench#เก้าอี้สนาม#ม้านั่งสนาม#เฟอร์นิเจอร์สนาม#โต๊ะสนาม#เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง #ชิงช้าสนาม#buadesignstudio#outdoorfurniture#outdoorben#bench#เก้าอี้สนาม#ม้านั่งสนาม#เฟอร์นิเจอร์สนาม#โต๊ะสนาม#เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง #ชิงช้าสนาม#เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส #buadesignstudio#outdoorfurniture#outdoorbench#bench#เก้าอี้สนาม#ม้านั่งสนาม#เฟอร์นิเจอร์สนาม#โต๊ะสนาม#เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง#เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส #buadesignstudio#outdoorfurniture#outdoorbench#bench#เก้าอี้สนาม#ม้านั่งสนาม#เฟอร์นิเจอร์สนาม#โต๊ะสนาม#เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งชิงช้าสนาม, buadesignstudio, outdoorfurniture, outdoorbench, bench, เก้าอี้สนาม, ม้านั่งสนาม, เฟอร์นิเจอร์สนาม, โต๊ะสนาม, เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง, ชุดเก้าอี้ในสวน, ecowood

      

#เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส #buadesignstudio#outdoorfurniture#outdoorbench#bench#เก้าอี้สนาม#ม้านั่งสนาม#เฟอร์นิเจอร์สนาม#โต๊ะสนาม#เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง


buaSTONE 5.0

รุ่นไม้จริง ราคา 6,500 บาท

รุ่นไม้ ECO Wood+ ราคา 6,500 บาท

*** ราคายังไม่รวม Vat 7%


ม้านั่งสนาม

ขนาด 43x150xH45 cm. +- 5 m.m.

น้ำหนักประมาณ 90 กิโลกรัม

ขาทำจากคอนกรีตหล่อขึ้นรูป ภายในเสริมเหล็ก

และตาข่ายเหล็ก พื้นผิวภายนอกไม่ฉาบ ไม่ขัดมัน 

 

รุ่นไม้จริง ท็อปที่นั่งทำจากไม้จริง 

ไม้เต็ง แข็งแรง ทนทาน 

โครงสร้างทำจากไม้จริงเนื้อแข็ง

เคลือบผิวเกรดงานภายนอกอย่างดี

 

รุ่นไม้ ECO Wood+

ท็อปทำจากไม้สังเคราะห์ วัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติ

ทนทานใช้งานได้ยาวนาน เนื้อวัสดุคุณภาพสูง

เหนียวเป็นพิเศษ โครงสร้างทำจากไม้เทียมทำสี

ข้อดีของ ECO Wood+ คือ ทนแดด ทนฝน

การบำรุงรักษาต่ำ กรณีเกิดรอยขีดข่วน

เพียงใช้กระดาษทรายขัด จะกลับมาสวยเหมือนใหม่

โดยไม่ต้องทำสี

 

 

 

***สีของไม้เปลี่ยนแปลงไปตามล็อตของไม้เนื่องจาก

ขั้นตอนทำสีเป็นสีธรรมชาติของไม้ ไม่ได้ย้อมสี


Products info is also available for

foreign customers via Contact