#buadesignstudio#outdoorfurniture#outdoorbench#bench#เก้าอี้สนาม#ม้านั่งสนาม#เฟอร์นิเจอร์สนาม#โต๊ะสนาม#เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

#buadesignstudio#outdoorfurniture#outdoorbench#bench#เก้าอี้สนาม#ม้านั่งสนาม#เฟอร์นิเจอร์สนาม#โต๊ะสนาม#เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง buadesignstudio, outdoorfurniture, outdoorbench, bench, เก้าอี้สนาม, ม้านั่งสนาม, เฟอร์นิเจอร์สนาม, โต๊ะสนาม, เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง, ชุดเก้าอี้ในสวน, ecowood  buadesignstudio, outdoorfurniture, outdoorbench, bench, เก้าอี้สนาม, ม้านั่งสนาม, เฟอร์นิเจอร์สนาม, โต๊ะสนาม, เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง, ชุดเก้าอี้ในสวน, ecowood #buadesignstudio#outdoorfurniture#outdoorbench#bench#เก้าอี้สนาม#ม้านั่งสนาม#เฟอร์นิเจอร์สนาม#โต๊ะสนาม#เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง  เก้าอี้สนาม, ม้านั่งสนาม, เฟอร์นิเจอร์สนาม, เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง, เฟอร์นิเจอร์ในสวน, ม้านั่งในสวน, เก้าอี้ในสวน, เก้าอี้นั่งเล่นในสวน, โต๊ะเก้าอี้ในสวน, ชุดโต๊ะเก้าอี้, จัดสวน, ตกแต่งสวน, ออกแบบสวน, Outdoor Furniture

      


buaSTONE BLOOM

รุ่นไม้จริง ราคา 8,600 บาท

รุ่นไม้ ECO Wood+ ราคา 8,600 บาท

*** ราคายังไม่รวม Vat 7%

 

 

ม้านั่งสนาม

ขนาด 58x150xH70 cm. +- 5 m.m.

น้ำหนักประมาณ 70 กิโลกรัม

ขาทำจากคอนกรีตหล่อขึ้นรูป ภายในเสริมเหล็ก

และตาข่ายเหล็ก พื้นผิวภายนอกไม่ฉาบ ไม่ขัดมัน 

 

รุ่นไม้จริง ท็อปที่นั่งทำจากไม้จริง 

ไม้เต็ง แข็งแรง ทนทาน 

โครงสร้างทำจากไม้จริงเนื้อแข็ง

เคลือบผิวเกรดงานภายนอกอย่างดี

 

รุ่นไม้ ECO Wood+

ท็อปทำจากไม้สังเคราะห์ วัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติ

ทนทานใช้งานได้ยาวนาน เนื้อวัสดุคุณภาพสูง

เหนียวเป็นพิเศษ โครงสร้างทำจากไม้จริงเนื้อแข็ง

ข้อดีของ ECO Wood+ คือ ทนแดด ทนฝน

การบำรุงรักษาต่ำ กรณีเกิดรอยขีดข่วน

เพียงใช้กระดาษทรายขัด จะกลับมาสวยเหมือนใหม่

โดยไม่ต้องทำสี

 


***สีของไม้จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของแสง
ภาพในอินเตอร์เน็ต ต่างสถานที่ ต่างสภาพแสง
อาจจะแสดงให้เห็นสีของไม้ต่างกัน
และไม้ทึ่ต่างล็อตกันอาจจะมีสีที่แตกต่างกันได้


Products info is also available for

foreign customers via Contact

 
 

 

#buadesignstudio#outdoorfurniture#outdoorbench#bench#เก้าอี้สนาม#ม้านั่งสนาม#เฟอร์นิเจอร์สนาม#โต๊ะสนาม#เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

  เก้าอี้สนาม, ม้านั่งสนาม, เฟอร์นิเจอร์สนาม, เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง, เฟอร์นิเจอร์ในสวน, ม้านั่งในสวน, เก้าอี้ในสวน, เก้าอี้นั่งเล่นในสวน, โต๊ะเก้าอี้ในสวน, ชุดโต๊ะเก้าอี้, จัดสวน, ตกแต่งสวน, ออกแบบสวน, Outdoor Furniture

  เก้าอี้สนาม, ม้านั่งสนาม, เฟอร์นิเจอร์สนาม, เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง, เฟอร์นิเจอร์ในสวน, ม้านั่งในสวน, เก้าอี้ในสวน, เก้าอี้นั่งเล่นในสวน, โต๊ะเก้าอี้ในสวน, ชุดโต๊ะเก้าอี้, จัดสวน, ตกแต่งสวน, ออกแบบสวน, Outdoor Furniture

#buadesignstudio#outdoorfurniture#outdoorbench#bench#เก้าอี้สนาม#ม้านั่งสนาม#เฟอร์นิเจอร์สนาม#โต๊ะสนาม#เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง